1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. 2023’e kadar sigorta sektörünü neler bekliyor

2023’e kadar sigorta sektörünü neler bekliyor

Meclis’ten geçen 11. Kalkınma Planı, sigorta ve bireysel emeklilik sisteminde önemli değişikliklere yer verildi

2023’e kadar sigorta sektörünü neler bekliyor

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Meclis’te kabul edildi. Planda, sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yapılacaklara geniş yer verilirken, 2023’e kadar özellikle BES’de önemli değişiklikler öngörülüyor. Sigortacılıkta da yeni sistemler kurulması planlanıyor. Bunların arasında en dikkat çekici olanı ise; hem sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki sağlık yükünü hafifletmek hem de özel sağlık sigortasını teşvik etmek amacıyla tamamlayıcı sağlık sisteminin yaygınlaştırılması. Bu kapsamda, 2023’e kadar tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacak.

TAMAMLAYICI SİGORTA

Tamamlayıcı sağlık son üç yıldır gündemde. Özellikle de altı yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşlarının vatandaştan yüzde 200 fark alması ile birlikte tamamlayıcı sigortaya ihtiyaç duyuldu. Bugün büyük şirketler bile çalışanına yıllardır hak olarak verdiği özel sağlık sigortası paketlerini değiştirip tamamlayıcı sigortaya geçmeye başladı. Özel sigorta şirketlerinden tamamlayıcı sigorta yaptıranların sayısı da 1.2 milyona yaklaştı. Peki, nedir tamamlayıcı sağlık sigortası? İşçi, memur, Bağ-Kurlu, yani, sosyal güvenlik kapsamında olanlar tamamlayıcı sigorta yaptırabiliyor; sigorta, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde kullanılıyor ve hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılıyor. Sigortanın fiyatı ise diğer özel sağlık sigortasına göre çok daha ucuz. Yıllık 600 liraya yaptırılabiliyor ve büyük şehirlerin dışındaki illerde bu fiyat daha da düşebiliyor.

Tamamlayıcı sigortanın geliştirilmesi 10. Kalkınma Planında da yer almıştı. Nedeni ise bir süredir sağlıkta yeni model arayışı ve sosyal güvenlik sisteminin üzerindeki sağlık harcama yükünün hafifletilmesi. Bu çerçevede de 11. Kalkınma Planında 2023’e kadar tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacak. Bu da şu anlama geliyor; işverenler, çalışanları için grup tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracak ve hükümet de bunun karşılığında işverene vergisel avantajlar sağlayacak. Amaç, tamamlayıcı sigortadan nüfusun tamamının faydalanması. Uygulamanın çalışanlar için zorunlu tutulması da gündemde.

BES’TE DEVLET KATKISI YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

11. Kalkınma Planı kapsamında önemli değişikliklerin yapılacağı alanlardan biri de BES. Plana göre, tüm çalışanların otomatik olarak BES’e dahil edildiği sistem, kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecek. Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması amacıyla kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek ve BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. 2023 yılında gönüllü ve otomatik BES dahil olmak üzere toplam katılımcı sayısı 15.2 milyon kişiye, BES fon toplamı da 296 milyar liraya çıkartılacak.

2023’E KADAR SİGORTACILIKTA NELER YAPILACAK?

- Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.

- Katılım sigortacılığını teşvik etmek için mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek; her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak.

- Sigorta programları özendirilerek ihracat desteği artırılacak.

- Tarım sigortalarında ürün ve risk bazında kapsam genişletilecek ve gelir sigortasına geçilecek.

- Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK), tüm afetleri kapsayacak.

- Zorunlu deprem sigortasının yapılması etkin şekilde takip edilecek.

- Halen 8.9 milyon olan zorunlu deprem sigortalı konut ve işyeri sayısı 2023’te 12.1 milyona çıkartılacak.(Hürriyet)

Önceki ve Sonraki Haberler