1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Alacak sigortasından yararlanma kriterleri değişti

Alacak sigortasından yararlanma kriterleri değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliği ile KOBİ alacak sigortasında değişiklikler yapıldı

Alacak sigortasından yararlanma kriterleri değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliği ile KOBİ alacak sigortasında değişiklikler yapıldı.

Değişiklikle, alacak sigortasından yararlanmada KOBİ'lere "yıllık net satış hasılatı rakamı" kriteri getirildi. Buna göre, alacak sigortasından; ilgili yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmeler yararlanabilecek.

Sigortadan yararlanacak KOBİ'lerin ayrıca önceki uygulamada belirtildiği gibi, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olması ve Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor. Yapılan değişiklikle, sigortadan yararlanacak KOBİ'lerin kriterleri arasında "Basit usul dışında vergi mükellefi olması" kriteri de eklendi.

Teminat sağlanacak satışlar

Aynı maddeye eklenen ikinci fıkrayla alacak sigortası ile teminat sağlanacak satışlar belirlendi. Buna göre, sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar, dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları TL cinsinden kesilen satışlar ile kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlara teminat sağlanacak.

Teminat tutarında değişiklik

KOBİ'lere ticari alacak sigortası imkanından basit usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler yararlanabilecek. Bu kapsamda, bütün ciro büyüklükleri ve vadeler için azami teminat tutarı, net primin 10-15 katından 30 katına yükseltildi. Bu tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2 bin TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2 bin TL olarak kabul edilecek.

Tebliğe yeni eklenen geçici maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden tebliğ ile değiştirilen tablodaki azami teminat tutarları geçerli olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler