1. HABERLER

  2. ŞİRKETLER

  3. Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere özel 'Yönetici Sorumluluk Sigortası'

Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere özel 'Yönetici Sorumluluk Sigortası'

Anadolu Sigorta Kobi Paket Poliçesi kapsamında alternatifli limitlerle ve uygun primlerle sunduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası ile muhtemel risklere karşı yöneticilerin zararlarını tazmin teminatı sunuyor

Anadolu Sigorta’dan KOBİ’lere özel 'Yönetici Sorumluluk Sigortası'

Anadolu Sigorta Kobi Paket Poliçesi kapsamında alternatifli limitlerle ve uygun primlerle sunduğu Yönetici Sorumluluk Sigortası ile muhtemel risklere karşı yöneticilerin zararlarını tazmin teminatı sunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Şirketlerdeki yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin 3. şahıslara, şirkete ve çalışanlarına olan sorumluluklarına yönelik talepler ve davalar her geçen gün artıyor. Özellikle halka açık şirketlerde yönetici sorumluluk sigortalarının önemi bir kat daha fazla. Bu sebeple, gerek yönetim kurulu gerekse yöneticiler için bu sigortaya sahip olmanın önemi çok büyük” dedi.

Avrupa Birliği ile uyum sürecinin sonucunda kanunlarda yapılan değişikliklerin de etkisiyle yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için birçok sorumluluk söz konusu. Benzer şekilde "Şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk" temel ilkelerine dayanan Türk Ticaret Kanunu da kurumsal yönetim ve profesyonel yönetim alanında şirketler ve yöneticiler için birçok sorumluluğa işaret ediyor. Bu kapsamda yöneticiler şirket içi ve dışı yönetimsel riskler altında yerine getirdikleri görevler nedeniyle oluşan zararlardan şahsi olarak sorumlu tutulabiliyor.

Anadolu Sigorta Kobi Paket Poliçesi içerisinde sunduğu alternatifli standart limitli ve düşük primli Yönetici Sorumluluk Sigortası ile yöneticilerin yanı sıra, harici kuruluş yöneticilerinin sorumluluklarına da tazmin teminatı sunuyor.

 

“Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler için bu sigortanın önemi çok büyük”

Yasal düzenlemeler ile yüklenen sorumlulukların ihlâlinin, yöneticiler nezdinde tazminat davası veya cezai yaptırımlarla sonuçlanabildiğinin altını çizen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Bu konudaki sorumluluklara yönelik davalar her geçen gün artıyor. Bu davaların sonucunda, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler kişisel olarak mal varlıklarını dahi tehdit edecek büyüklükte tazminat rakamları ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple, bugünün yöneticileri için bu sigortaya sahip olmanın önemi çok büyük” dedi.

 

Sönmez, Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın, şirketin karşılaştığı riskleri değil, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin, şirketi yönetirken yaptığı hatalar ve ihmaller sonucu doğan sorumluluk risklerini teminat altına aldığını belirterek şöyle devam etti. Yöneticilerin aleyhlerine açılan bir dava neticesinde, hükmedilen tazminatı karşılayabilecek bir durumda olmaması halinde, geniş kapsamlı bir yönetici sorumluluk teminatı olmazsa olmaz bir hal alıyor.”

 

Her ölçekte şirkete uygun paket alternatifleri

Anadolu Sigorta Yönetici Sorumluluk Teminatı ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevlerini yerine getirirken sebep oldukları kusurlu eylemler, aldıkları yanlış kararlar ve ihmâllere bağlı olarak sebebiyet verdikleri zararlardan doğan yükümlülükler sigortalanıyor.

Sönmez, ürün ile ilgili şu detayları ekledi: “ Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bahsettiğimiz hususlarda bir tazminata hükmedildiğinde, eğer yönetici sorumluluk teminatı bulunmuyorsa, kendi şahsi mal varlıklarından ödeme yapmak durumunda kalırlar. Ayrıca ödeme yükümlülüğü altında kalınacak yüksek tazminatların dışında avukatlık/savunma masrafları da ciddi bir pay tutabilir. Bu sebeple, yöneticiler için son derece hayati bir önem taşıyan bu sigortayı, biz de şirket olarak, KOBİ Paket Poliçemiz beraberinde bir teminat olarak da sunmaya başladık. Bu teminat kapsamında, yöneticinin ve harici kuruluş yöneticisinin zararını tazmin ediyoruz. Yöneticinin zararını Şirketin tazmin ettiği durumlarda, tazmin ettiği zarar ölçüsünde Şirkete ödeme yapıyoruz. Ayrıca yönetim kurulu üyesi ve yöneticilere açılan davalardaki savunma masraflarını poliçe koşulları çerçevesinde karşılamaya yönelik bir teminat da sunuyoruz. Ek olarak, emekli yöneticiler için 72 aylık uzatılmış keşif süresi ile şirketin yeni bağlı ortaklıkları için genişletilmiş teminat ile hukuka aykırı istihdam uygulamaları teminatı poliçemizin diğer artıları arasında. Poliçemizde bu teminatları, alternatifli limitler olarak sunarak, şirketlere ciroları doğrultusunda kendileri için en uygun paketi tercih etme fırsatı sunuyoruz.”

Önceki ve Sonraki Haberler