1. HABERLER

  2. ŞİRKETLER

  3. Avivasa'nın eğitim gündemi araştırmasından ilginç sonuçlar

Avivasa'nın eğitim gündemi araştırmasından ilginç sonuçlar

AvivaSA tarafından gerçekleştirilen, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı

Avivasa'nın eğitim gündemi araştırmasından ilginç sonuçlar

AvivaSA tarafından gerçekleştirilen, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı:

  • Anne babaların yüzde 46’sı, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanıyorlar. Bu inanç, yüksek sosyo-ekonomik gruptan düşük sosyo-ekonomik gruplara doğru ve çocukların yaşı büyüdükçe kademeli olarak düşüyor.
  • Ticari başarılardan çok; “gerçekleşecek hayallerden” ve “bilimsel başarılardan” gurur duyuluyor.
  • Çocukları için anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” diliyor.
  • Eğitim için, aylık ortalama 216 TL, yıllık ortalama ise, 2.196 TL biriktiriliyor.
  • Anne babaların sadece yüzde 20’si eğitim sigortası ürünlerini biliyor
  • Aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor.

AvivaSA, 15 yaş ve daha küçük çocuğu olan anne babaların, “çocuklarının eğitimiyle ilgili genel düşünceleri” ve “eğitim-birikim, eğitim-sigorta ilişkisini” öğrenmek amacıyla, Yöntem Araştırma Danışmanlık şirketi işbirliğinde, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmasını gerçekleştirdi.

Çocuk cinsiyeti dengesi gözetilerek, 15 yaş altı çocuk sahibi anne babalar ile Türkiye nüfusunu temsil edecek şekilde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya ve Tekirdağ illerinde yapılan araştırmada; CATI yöntemi (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri) kullanıldı. Çalışmada, “Eğitim Kurumu Tercihleri“, Eğitim Dönemleri”, “Eğitim Süresince Çocuklarımızın Başına Gelecek En İyi Şeyler”, “Çocuklarımızın Gurur Duyacakları Başarıları”, “Anne Babaların Eğitimle İlgili Genel Düşünceleri” ve “Eğitim-Birikim-Sigorta İlişkisi” gibi konular araştırıldı.

Araştırmayla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, firma olarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını gözlemleyen ve araştıran müşteri odaklı bir firma olduklarını vurgulayarak, “Anne Babaların Eğitim Gündemi” araştırmamızla, 15 yaşın altında çocuğu olan anne babaların, eğitim konusunda ihtiyaçlarını, eğilimlerini ve düşüncelerini anlamak istedik. Ve ayrıca, çocuklarının eğitim ihtiyaçları için tasarruf ve/veya birikim yapma eğilimlerini gözlemleme fırsatı bulduk.” dedi.

Kuruca, araştırma sonuçlarında ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarına yönelik, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünüyle çözüm sunduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Kapsamlı bir Çocuk Paketini de içinde barındıran ürünümüz, Türkiye’nin, risk gerçekleşmezse tüm primlerin geri ödendiği ilk ve tek eğitim ve hayat sigortasıdır. Ürünümüzün Çocuk Paketi içeriğinde, çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagog-psikolog danışmanlığı, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, indirimli sosyal aktiviteler, yurtdışı eğitim, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yayınevi, yaz-kış kamplarında %30’a varan indirim gibi hizmet ve avantajlar yer alıyor.”

Kuruca ayrıca, hem eğitim sigortalarındaki potansiyelin genişletilmesi hem de daha faal hale getirilmesi durumunda, çocuklarımızın eğitimine, sigorta sektöründen de ciddi katkılar sunulacağını sözlerine ekledi.

Anneler “hayal edilen eğitim”; babalar ise, “iş bulabilecekleri eğitim” dedi

Eğitim dönemi boyunca çocuklarının başlarına gelebilecek en iyi şey sorusunu, her 10 anne babadan 3’ünün (yüzde 34), “çocuklarının hayal ettikleri eğitimi alabilmeleri” şeklinde yanıtlaması, önemli bir olgu olarak öne çıktı. Ayrıca, yüzde 22’lik bir grup, “iş bulabileceği bir eğitim almasını” önemserken; yüzde 17’lik bir grup ise, çocuklarının “saygı göreceği bir meslek edinmek üzere eğitim almasını” arzu ediyor. Annelerin daha çok “çocuklarının hayal ettiği eğitim”; babaların ise, “iş bulabilecekleri eğitim” demesi, bir başka önemli ayrıntı oldu. Düşük gelir grubu anne babaların, yüzde 26 oranıyla en çok, “iş bulabileceği bir eğitimi alması” tercihini öne çıkarması dikkat çekti. Yüksek ve orta gelir grubu anne babalar ise sırasıyla, yüzde 37 ve yüzde 38 oranında, “çocuklarının hayal ettikleri eğitim” tercihini öne çıkardılar.

Aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor.

Araştırmanın, eğitim için birikim yapıp yapmadıkları ve hangi yöntemleri tercih ettikleri bölümünde ise; anne-babaların yüzde 44'ünün, çocuklarının eğitimi için birikim yaptığı sonucunun çıkması, belki de araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi oldu. Yüksek gelir grubu ebeveynlerin birikim yapma düzeyi ise, yüzde 56 ile ortalamanın üstünde çıktı. Birikim yapan anne babalar daha çok aylık birikim yapmayı tercih ediyor. Ve aylık birikim yapan anne babalar arasında BES tercihi öne çıkıyor. Tercih edilen diğer alternatifler ise, vadeli ve vadesiz birikim hesabı ve altın hesabı oldu. Aylık ortalama 216 TL, yıllık ortalama ise, 2.196 TL biriktiriyorlar. Yüksek gelir grubunda aylık ortalama birikim 260 TL’ye çıkıyor. Ayrıca anne babaların yüzde 46’sının, çocuklarına iyi bir gelecek hazırladıklarına inanmaları da, bir başka önemli sonuç oldu. Tasarruf/birikim yapanlarda bu oran yüzde 63’e çıkıyor. Bu inanç, yüksek sosyo-ekonomik gruptan düşük sosyo-ekonomik gruplara doğru ve çocukların yaşı büyüdükçe kademeli olarak düşüyor.

Yeni nesil anne-babalar daha duyarlı

Ayrıca, 1-5 yaş arası çocuğu olan anne-babaların birikim yapma düzeyi yüzde 64'e kadar yükseliyor. 10-15 yaş arası çocuğu olan anne-babalarda ise bu oran yüzde 36'ya kadar düşüyor. Eğitim için birikim yapan anne-babaların yüzde 73'ünün tek çocuğu var.

Ayrıca dikkat çekici bir başka sonuç ise, çocuklarının eğitimi için birikim yapmayan ebeveynlerin yüzde 83'ünün, çocuklarının geleceğini güvenceye almak için herhangi bir şey yapmamaları oldu.

Çocukları için birikim yapan anne babaların yüzde 58'i, yapılan birikimin “eğitim amaçlı” kullanımını tercih ediyor. Babaların, gereğinde bu birikimin, evlilik aşamasında kullanılabileceğini annelere göre daha fazla tercih etmesi, ilginç bir ayrıntı olarak öne çıktı. Sonuçlar, çocuk yaşı ve cinsiyeti açısından incelendiğinde, 10-15 yaş çocuğu olan anne babaların, birikimin "iş kurma" amaçlı kullanımını tercih etme düzeyi, daha küçük yaş çocuğu olan ebeveynlere göre yüksek çıktı.

Anneler ve birikim yapmayan kesimler daha endişeli

Yapılan araştırmada, anne babaların yüzde 60’dan fazlasının; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması”, “yabancı dil öğrenememesi”, “okulda alınan eğitimin yeterli gelmemesi”, “özel öğretmenle, kursla desteklemek zorunda kalınması”, “okulda sanat ile ilgili yeterince donanım olmaması” ve “eğitim masraflarını karşılayamamak” gibi konularda endişeli olduğu ortaya çıktı. Annelerin, babalara nazaran daha fazla endişeli olması, bir diğer dikkat çekici bulgu oldu. Ayrıca, birikim yapmayan kesimlerde endişenin arttığı gözlemlendi. Tüm gelir gruplarının en fazla endişe duyduğu konu; “iyi bir eğitim alsa dahi iş bulamaması” oldu.

Anne babalara göre, eğitim sistemimizin daha da geliştirilmesi gerekiyor

Anne babaların, genel olarak eğitim sistemini değerlendirmelerinin istendiği ve daha iyi olması istenen konuların sorulduğu bölümde ise, anne-babaların genel olarak eğitim sisteminin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünmeleri, araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu oldu. Geliştirilmesi gerektiği düşünülen konular ise; “eğitim sisteminde, çocukların içindeki potansiyelin daha fazla ortaya çıkarılması”, “eğitim kurumlarındaki sosyal aktivitelerin artırılması”, “mesleki eğitime verilen öneminin artırılması”, “ailelere yönelik, eğitim bilinci yerleştirilmesi konusundaki çalışmaların geliştirilmesi” ve “eğitim için ayrılan devlet bütçesinin artırılması” oldu.

Anne babaların sadece yüzde 20’si eğitim sigortası ürünlerini biliyor

Eğitim amaçlı sigorta ürünleri hakkında bilgi düzeyinin öğrenilmesinin amaçlandığı bölümde ise, anne-babaların sadece yüzde 20'sinin eğitim sigortalarını bildiği ortaya çıktı. Ama yeni neslin bu konuda daha bilgili olması da, bir başka dikkat çekici sonuç oldu. Sigorta ürünlerinin bilinirlik düzeyi, yüksek sosyo-ekonomik grupta, metropollerde ve 1-5 yaş arası çocuğu olan anne babalarda daha yüksek çıktı.

Eğitim sigortası ürünlerinden beklentilerin de sorgulandığı araştırmada, anne-babaların, yüzde 90-94 gibi ezici çoğunluğu, “çocuk sağlığı ve pedagog-psikolog danışmanlığı”, “indirimli sosyal aktiviteler”, “indirimli etüt merkezleri ve dil kursları”, “kırtasiye ve yayınevi kampanyalarında indirimler” gibi beklentileri dile getirdiler. Bu beklentileri, yüzde 87 ile “eğitim koçluğu, kariyer koçluğu” ve yüzde 80 ile “yurtdışı eğitimi” takip etti.

 

Önceki ve Sonraki Haberler