1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İkinci el otoda kısıtlamadan kimler muaf tutuldu?

İkinci el otoda kısıtlamadan kimler muaf tutuldu?

İkinci el taşıtların tescil tarihinden itibaren altı ay geçmeden satılamayacağına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkinci el otoda kısıtlamadan kimler muaf tutuldu?

İkinci el otomobil satışında geçen hafta açıklanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ikinci elde aracın tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe doğrudan ya da dolaylı olarak aracı satamayacaklar. Ancak bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül'e kadar satılmaları halinde bu uygulamadan muaf tutulacaklar.

Resmi Gazete'de yayımlanan tam metin şöyle;

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Pazarlama ve satış kısıtlaması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Önceki ve Sonraki Haberler