1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sigorta sektöründe istihdam artışı bekleniyor

Sigorta sektöründe istihdam artışı bekleniyor

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörleri. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık Sektöründe yüzde14 ile olumlu seyrin süreceği tahmin ediliyor.

Sigorta sektöründe istihdam artışı bekleniyor

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, işverenlerin yüzde 70'i 2018 yılında istihdamda herhangi değişiklik olmayacağını düşünüyor

Araştırma sonucuna göre Türk işverenlerin yüzde18'i 2018'in ilk üç ayında istihdam artışı beklerken yüzde 12'si düşüş olacağını öngörüyor .

 Mevsimsel farklılıklar dikkate alınarak veriler düzeltildiğinde görünüm + yüzde 11'de kalıyor ve hem bir önceki çeyreğe hem de önceki yılın aynı dönemine nispeten istikrarlı bir tablo çiziyor. Önümüzdeki üç ayda 11 sektörün 10'unda ve tüm bölgelerde istihdam artışı bekleniyor. Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, net istihdam görünümleri altı sektörde zayıflarken, üç sektörde güçleniyor. 2017'nin ilk çeyreğine göre altı sektördeki ve üç bölgedeki işverenler daha güçlü işe alım beklentileri bildiriyor.

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu Türkiye'nin istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Türkiye'deki ilaç şirketleri son günlerde Ar-Ge ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarını artırdı. Tüm bu yatırımlar da elbette, ilaç sektöründe kalifiye çalışanlara duyulan ihtiyacı artırıyor. Buradan hareketle, ilaç sektöründeki istihdam artışının uzun vadede de yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki istihdam görünümü ise altı çeyrektir sürekli iyileşme göstermekteydi. Şimdi ise üç yılın zirvesine ulaşmış durumda. Bu artışı, son dönemde AVM sayısında yaşanan yükselişin ve artan iç tüketimin tetiklediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar şu an bu anlamla olumlu bir tablo var gibi görünse de, bu büyümenin getirdiği istihdam artışı riskli bir artıştır ve her an tersine dönebilir. Ayrıca inşaat sektöründeki istihdam artış hızında görülen düşüşün de dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Yılın ilk altı ayının GSMH büyümesine oldukça pozitif etki eden inşaat sektörü artık biraz da olsa biraz yavaşlıyor gibi görünüyor.”

Bu çeyrekte de en yüksek istihdam beklentisi ilaç sektöründe

11 sektörün 10'undaki işverenler bir sonraki çeyrekte istihdam artışı bekliyor. İlaç sektörü işverenleri +%26'lık sağlıklı Net İstihdam Görünümüyle 2017'nin son çeyreğinin ardından ikinci defa en güçlü işe alım planlarını bildiriyor. +%17 ile iki sektörde istikrarlı istihdam artışları bekleniyor:

Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörleri. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık Sektöründe %14 ile olumlu seyrin süreceği tahmin ediliyor. Madencilik sektöründe ve Kamusal ve Sosyal Hizmetler sektöründe +%11 ile işe alım planlarının iyimser düzeyde olduğu görülüyor.

Elektrik, Gaz ve Su sektöründe ve Üretim sektöründe +%10 düzeyiyle iyimser bir hava hâkim. Ancak Restoran ve Otelcilik sektöründe işverenler, tüm sektörler arasındaki en düşük istihdam beklentisini -%4'lük bir net istihdam görünümü bekliyor.

Önceki çeyreğe kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün 6'sında zayıflıyor. Üretim sektörü işverenleri yüzde 9 puan ile bu çeyreğin en dikkat çeken düşüşünü bildirirken Restoran ve Otel sektörü ile Madencilik sektöründe işe alım eğilimlerinin, sırasıyla yüzde 6 ve 4 puan zayıfladığı görülüyor. Öte yandan dört sektörde işe alım planlarında yukarı yönlü bir ivme yaşanıyor. İnşaat sektöründe işverenler yüzde 8 puan artış, Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe ise yüzde 5 puanlık iyileşme öngörüyor. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün altısında iyileşme gösteriyor. İlaç sektöründe yüzde 18 puanlık dikkat çeken bir artış öngörülürken Ulaşım, Depolama ve İletişim sektöründe ve Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe görünüm sırasıyla yüzde 10 ve 6 puanlık artış gösteriyor. Ancak beş sektörde işe alım beklentilerinde gerileme yaşanıyor. Bu sektörler arasındaki İnşaat sektöründe, Elektrik, Gaz ve Su sektöründe ve Restoran ve Otel sektöründe işverenler yüzde 8 puanlık ılımlı bir gerileme bekliyor.(Kaynak:istekadinlar.com)

 

Önceki ve Sonraki Haberler