1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Tarım Sigortaları Havuzu'nda 2018 kapsamı belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu'nda 2018 kapsamı belirlendi

c tarafından 2018 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu'nda 2018 kapsamı belirlendi

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2018 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları belirlendi.

Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilecek. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere  açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, kiraz ürününde yağmur riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde  dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Seralar için dolu ana riski ile birlikte  fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskım ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde  ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski  ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski  ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlan ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski  ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri  ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin  mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için  fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında  mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.

Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, İşletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmeyecek.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 4/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmayacak.

Prim desteği

Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2018 yılında, sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları havuzuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.
İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise  sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Bitkisel ürün sigortaları tarife ve talimatları kapsamındaki standart müşterek sigorta seçeneği için verilecek prim desteği, 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen oranlara göre hesaplanır. Müşterek sigorta seçenekleri için verilecek prim desteği her halükarda standart müşterek sigorta seçeneği için hesaplanacak prim desteğini geçemez.

5363 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve/veya aylık meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler