1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Trafik sigortasında radikal uygulamalar geliyor

Trafik sigortasında radikal uygulamalar geliyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu zorunlu trafik sigortası konusunda yapılan çalışmaları açıkladı.

Trafik sigortasında radikal uygulamalar geliyor

Zorunlu trafik sigortası konusunda uzun süredir yaşanan sorunları çözmek için harekete geçen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) konuyla ilgili son çalışmaları paylaştı. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında en başta kamu yararının gözetildiğini ve sektörün tüm paydaşlarının kazanacağı bir yol haritası için çalıştıklarının altını çizdi.

Trafik sigortası yol haritasının kısa, orta ve uzun vadeli yapısal sorunların çözümleri içerdiğini belirten Eroğlu, "Bugün açıkladığımız yol haritası tüm ezberleri değiştiren bir çalışma oldu. Trafik branşı; sigorta şirketi, eksper, acente, tahkim gibi başlıkları içinde barındıran geniş bir alan ve bu yol haritası yoğun emeklerin sonucu ortaya çıktı. Branş bazlı sorunlara baktığımızda en önemli hasar sürücü kaynaklı hatalardan oluşuyor. Türkiye'nin otoyol altyapısı, yapılan yatırımlarla bugün gelişmiş ülkeler seviyesine gelmiş durumda. Kaza frekansına baktığımızda altyapıların etkisiyle son 5 yıllık periyotta ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Sürücü kaynaklı kusurları ise azaltmak zorundayız ve bu bilinçle devletimizin tüm kurumlarıyla yakın şekilde çalışıyoruz." dedi.

"Üç kritik başlık var"

Trafik sigortasının sürdürülebilir bir branş haline gelmesinde 3 kritik başlık olduğunu ve bu başlıkların en önemlisinin maliyet yönetimi olduğunun altını çizen Eroğlu, "Yol haritasında bu başlığın yanı sıra sürücü davranışlarının yönetimi ve tarife yönetimi büyük önem arz ediyor. Bir yol ayrımındayız, yapısal sorunları çözmek zorundayız. Nihai amaç serbest tarifeye geçmek. Araştırmalar gösteriyor ki serbest tarifede iyi-kötü sürücü farkındalığı ciddi şekilde artıyor. Bu amaca ulaşmak adına kısa vadede mevcut 7 adımlı basamak sisteminden dinamik basamak yönetimi sistemine geçiyoruz." diye konuştu.

Radikal uygulamalar geliyor

"Çok radikal bir uygulamaya adım atıyoruz" diyen Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut basamak sistem yeterli değil. Çok riskli sürücüler ve çok iyi sürücüler adı altında yeni basamaklar ekliyoruz. 7. basamakta bulunan ve 5 yıl kaza yapmayanları ödüllendirmek adına çok iyi sürücü diyerek 8’inci basamak yapısını alıyoruz. Aynı şekilde çok riskli basamak olarak adlandırdığımız ve kamuoyunda “trafik canavarı” olarak bilinen sürücüler içinde 0'ıncı basamağı oluşturduk. Poliçe yenilemede 8’inci basamaktaki sürücüler için yüzde 50 oranında prim indirimi, 0'ıncı basamaktaki sürücülerin primlerine ise yüzde 200 sürprim uygulanacak. Bu şekilde iyi sürücünün daha düşük, riskli sürücünün daha yüksek primle sigortalandığı dinamik bir yapı tesis etmiş oluyoruz. Bu uygulama çok riskli sürücüleri sistemde ayrıştırarak ciddi bir farkındalık oluşturacaktır. Çok riskli grubuna toplam hasar dosya adedinin yüzde 0.67'lik kısmı ile yaklaşık 10 bin sürücü giriyor. İlgili kurumlara; bu kişilere psiko-teknik değerlendirme, zorunlu eğitime tabi tutulma ve sürücü belgesine geçici süre ile el konulması gibi uygulamaların yapılmasını önereceğiz." dedi.

Kişi temelli poliçe uygulaması

Yeni dönemde kişi temelli sigortanın hayata geçirileceğinin altını çizen Eroğlu burada yapılacak yenilikleri şu şekilde sıraladı:

-İsteğe bağlı olarak sürücü bilgileri poliçeye dahil edilecek

-İyi sürücüler daha iyi fiyata kavuşabilecek

-Hasar adetleri azalacak

-Riskli sürücüler rehabilite edilecek

-Ticari araç sahiplerine hasarsız filo yönetimi ve trafik sigortası sicil belgesi verilecek

(2025 yılından itibaren)

-Kusur, işletende kalacak

-Eksik kalan prim, yenilemede yüklenerek alınacak

-Riskli sigortalar havuzunda tamamlama şartı ticariler için kalacak ve en fazla yüzde 5 indirim verilecek

"Hedef penetrasyon artırmak"

Orta vadede en önemli hedefin penetrasyonun artırılması olduğunu ifade eden SEDDK Başkanı Eroğlu, "26.1 milyon aracın olduğu ülkemizde, 5.1 milyon aracın sigortası yok ve mevcutta sigortalılık oranı yüzde 80 seviyesinde. Traktör ve motosiklet hariç sigortalılık oranı ise yüzde 92. Toplam içinde hedef yüzde 95 sigortalılığa ulaşmak. Böylelikle toplam prim üretimine ilave 6.9 milyar TL tutarında bir artış olmasını hedefliyoruz. Bu yolda denetim ve kontrol mekanizmaları olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirlikleri; motosiklet filo sahipleriyle etkin iletişim ve bilgilendirmeler yapılacak." diye konuştu. Orta vadeli hedef içinde tahkimin önemli bir yer edindiğinin altını çizen Eroğlu, tahkimde ödeme ve dosya sürelerinin kısaltılması, adil ve yeknesak kararlar alınması, teknolojik çalışmalar, tahkim mevzuatının güçlendirilmesi ve alternatif yargı yolu olması sebebiyle yargının yükünün azaltılmasının hedeflendiği söyledi. Eroğlu tahkimdeki bu düzenlemelerin ödenen hasarlarda yüzde 7.5 oranında bir azalmaya etken olmasının hedeflendiğini de ifade etti.

Tazmin sistemine geçilmesi hedefleniyor

Eroğlu ayrıca orta vadeli hedefler için de doğrudan tazmin sistemine geçmenin hedeflendiğine de dikkat çekerek, "Doğrudan tazmin sistemiyle; trafik sigortası fiyat odaklı bir ürün olmaktan çıkarılıp müşteri memnuniyeti odaklı bir ürün haline gelecek. Sigortalılara opsiyonel olarak, hasar halinde; servis seçiminin sigortalıya bırakılması, orijinal parçalar ile onarım, orijinale eşdeğerliği yetkili kurumlarca belgelendirilmiş yedek parçalarla onarıma ilişkin ürünler sunulacak. Her şirketin kendi sigortalısına hizmet sunmasına bağlı olarak, hasar maliyet kontrolü sağlanarak 26 milyon araç sahibinin sigorta primlerinde düşüş sağlanacak."dedi.

SEDDK Başkanı, trafik sigortasına yönelik alınması planlanan diğer tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

-Poliçe iptallerinde asgari acente komisyonu tutarının 32 TL’den 100 TL’ye yükseltilmesi

-Araç satışlarında mevcut poliçenin 15 gün daha koruma sağlaması uygulamasına son verilerek satış esnasında mevcut poliçenin iptal edilmesi ve yeni alıcının notere poliçe ibraz etme zorunluluğu getirilmesi. Böylelikle 15 günlük koruma süresinde gerçekleşen kazalarda hukuki sorumluluğa ilişkin tereddütler giderilecek. Yeni alıcıya poliçe zorunluluğu getirilerek penetrasyon oranı artırılacak.

-Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin kaza anında “Çağrı Merkezi Hizmeti” sağlayarak kaza tespit tutanağı doldurulmasına yardımcı olması ve bu merkezde sigorta okulları istihdamının sağlanması

-Mobil kaza tespit tutanağının yaygınlaşması sağlanarak hasar tedvir sürecinin hızlıca gerçekleştirilmesi

-Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon değerleri düşük %100 elektrikli araçlarda prim indirimi

-Engellilere ait araçlar için prim indirimi

 

Önceki ve Sonraki Haberler