1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Trafikten kaçan sigorta şirketlerine büyük ceza

Trafikten kaçan sigorta şirketlerine büyük ceza

Zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmediği belirlenen şirketlerin tüm branşlarda poliçe kesme yetkisi 30 güne kadar durdurulabilecek

Trafikten kaçan sigorta şirketlerine büyük ceza

SİGORTABULTEN.COM - Artan maliyetler nedeniyle zorunlu trafik sigortası sorun olmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana sigorta şirketleri poliçe kesmeyi pek "tercih etmezken" bu yüzden müşteri ile acente karşı karşıya geliyor, acente sigorta şirketine ulaşamıyordu. Hatta kısa bir süre önce bazı acenteler birleşip sigorta şirketlerini CİMER'e şikayet etmişlerdi. Tüm bu şikayetlerin üzerine geçen hafta Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) şirket yöneticileriyle bir araya gelmiş bir yol haritası çizilmeye çalışılmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre poliçe kesmekten kaçınan şirketlerin tüm branşlarda poliçe kesme yetkisi 3 günden 30 güne kadar durdurulabilecek. Kaçınmanın devam etmesi üzerine bu süreler iki katına kadar artırılabilecek veya başka tedbirler uygulanabilecek.

Primler de artırıldı

Bu süreçte sigorta şirketlerinin gerekçesi ise olağanüstü artan maliyetlerdi... Bunun için de prim oranları artırıldı. Bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden aylık yüzde 1,5 olan artış oranı 2022 eylül ayından itibaren yüzde 4.75'e çıkartıldı.

Yine 1 Eylül'den itibaren 4. basamak azami primlerinin taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Ek-3’te” ibaresi “Ek-3 ve Ek-3/A’da” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta şirketleri tarafından araçların kullanım türü bazında belirlenen primler, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’e uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3/A’da yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz.”

“(12) 1/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2022 yılı Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında %10, diğer araç gruplarında %20 eklenerek uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe Ek-3’ten sonra gelmek üzere ekteki Ek-3/A eklenmiş ve aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Önceki ve Sonraki Haberler