1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sigortacılar, esnek varlık tahsisi yapıyor

Sigortacılar, esnek varlık tahsisi yapıyor

Sigortacılar, zorlu makro ortama uyum sağlamak için esnek varlık tahsisi yapıyor

Sigortacılar, esnek varlık tahsisi yapıyor

Küresel sigortacılar, artan enflasyon, resesyon riski ve finansal istikrarsızlık endişeleri ile karşı karşıya. Bu zorluklara yanıt olarak, sigortacılar SAA'larını esnekliği destekleyecek şekilde uyarlıyorlar.

BlackRock'ın 12. yıllık Küresel Sigorta Raporu'na göre, sigortacılar kamu ve özel piyasalardaki fırsatlardan yararlanmak ve düşük karbon ekonomisine geçişe yatırım yapmak için esnekliği tercih ediyor.

Raporda, sigortacıların kamu sabit gelirine olan ilgisini korumakla birlikte, özel piyasalara seçici maruziyetlerini artırmayı planladıkları belirtiliyor. Katılımcıların yaklaşık %60'ı doğrudan kredilendirmeye ayırdıkları payı artırmayı beklerken, üçte birinden fazlası gayrimenkul borcu, gayrimenkul özsermayesi ve özel sermayeye ayırdıkları payı azaltmayı öngörüyor.

Sigortacılar, sürdürülebilirlik konularına da odaklanıyor. Katılımcıların üçte ikisi (%62), düşük karbonlu ekonomiye geçişten kaynaklanan en büyük yatırım fırsatının temiz enerji altyapısında olmasını beklemektedir. Ancak, katılımcıların %54'ü sürdürülebilir yatırımların uygulanmasının önündeki en büyük engel olarak piyasa oynaklığını gösteriyor.

Raporda, teknolojinin sigortacılar için önemli bir fırsat olduğu da belirtiliyor. Katılımcıların neredeyse yarısı (%47) önümüzdeki iki yıl içinde teknoloji yatırımlarının artmasında risk yönetiminin etkili olacağını belirtmiştir. Benzer şekilde, sigortacıların %47'si operasyonel verimliliği artıran ve maliyeti azaltan teknolojiyi değerlendirmektedir.

Önceki ve Sonraki Haberler