1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. SGK'ya gitmeden Sosyal Güvenlik Kaydı yapılabilecek

SGK'ya gitmeden Sosyal Güvenlik Kaydı yapılabilecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yeni reform paketlerini açıkladı

SGK'ya gitmeden Sosyal Güvenlik Kaydı yapılabilecek

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İş ortamının iyileştirilmesi için çalışma yönteminde reform yapıldığını ifade eden Akdağ, bakanlarla birlikte gerçekleştirilen toplantılar neticesinde 2017-2018 için eylem ihtiva eden bir plan hazırladıklarını ve hedefin bu hazırlanan eylem planlarını hayata geçirmek olduğunu kaydetti. Akdağ iş ortamının geliştirilmesi kapsamında düzenleme getirilecek alanlara yönelik başlıkları; şirket kuruluşlarının kolaylaştırılması, Kurtarma Anlaşması-Yeni Konkordato, inşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, e-Belediye uygulamaları, telekomünikasyon alt yapı izinleri, dış ticaretin kolaylaştırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve vergi ödemelerinin basitleştirilmesi olarak sıraladı.

Akdağ, "Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu 2016 yılına kadar Ekonomi Bakanlığı'nın başkanlığında çalıştı. Burada daha çok teknik çalışmalar vardı. 2016 yılından itibaren bu kurul başbakan yardımcısı başkanlığında çalışıyor, bakan arkadaşlarımın da katılmasıyla daha güçlü bir yapıyla çalışıyoruz. TOBB'un koordinesi ile TİM, TÜSİAD, YASED ile bir araya gelerek bir sipariş listesi oluşturuyor. Bu yıl bakış açımızı biraz daha geliştirerek, çalışma şeklimizde bir reform yaparak işe başlıyoruz. Bakanlarımızla bu kapsamda bir çok toplantılar gerçekleştirdik. Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'yi 2 yıl içinde ilk 20'ye sokmayı hedef aldık. Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 100'ün üzerinde eylem planı hazırladık" şeklinde konuştu.

Şirket kuruluşu kalaylaşıyor

Paketle birlikte gelen en önemli değişikliklerden birisinin şirket kuruluşunun tek noktadan, Ticaret Sicil Müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek olmasına değinen Akdağ, gerçekleştirilen reform paketi ile tüm bu işlemlerin ticaret sicil müdürlüklerinde gerçekleşmesinin sağlanacağını kaydetti. Düzenleme kapsamında 7 prosedür 1'e inmiş olacak ve yarım günde, tek kurumda, hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek.

Ayrıca Sosyal Güvenlik kaydı, SGK'ya gitmeye gerek kalmadan Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı Ticaret Sicil Müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Ayrıca Limited şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25'lik sermaye blokajı şartını kaldırılacak. Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama risk bazlı olarak gerçekleştirilecek. Her şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak ve ticaret sicilden çıkan girişimci yoklama beklemeden işine başlayabilecek.

Kurtarma anlaşması - Yeni konkordoto

Uygulamada kötü kullanılmaya açık olduğu anlaşılan İflas Erteleme kaldırılıyor. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamlarını esas alındı. Alacaklılar sürece etkin olarak dahil ederek koruma hedeflendi. Ayrıca iflas erteleme döneminde 5-8 seneye kadar süren süreç, yeni düzenleme ile beraber azami 23 ay ile sınırlandırıldı. Ticari uyuşmazlıklar açısından yargılama süreçleri de basitleştiriliyor.

Küçük tutarlı (100 bin TL altı) ticari yargılamalarda basit yargılama usulüne geçiliyor. Böylece yatırımcılar küçük bir ticari uyuşmazlık için 2-3 yıl mahkeme kapılarında beklemeyecek. Bir yıldan kısa bir sürede dava sonuçlandırılacak ve mağduriyetleri engellenecek. Ayrıca, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğu özendirmek için uzlaşan taraflara ödedikleri mahkeme harçları iade edilecek. Sadece 35,90 TL'lik bir maktu harç ile tacirlerin üzerindeki yargılama masraflarını azaltılacak.

İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinin kolaylaştırılması

Düzenlemede temel hedef kurumlar arası iletişimin vatandaş üzerinden değil elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamak. SGK, vergi dairesi, tapu müdürlüğü gibi bir çok kurumla elektronik bağlantılarla süreç basitleştiriliyor. Yapılan reform öncesinde inşaat izinleri sürecinde toplamda 18 işlem bulunmaktaydı. Bu işlem sayısı 18'den 6'ya indirilecek. İnşaat yapmak isteyen vatandaş projesini, evraklarını belediyeye teslim edecek, ardından belediye bu evrakları elektronik ortamda kendi birimlerine ve ilgili idarelere gönderecek, onayları elektronik ortamda alacak.

Yatırımcılar kapı kapı dolaşarak evrak takip etmeyecek. Yapı ruhsatı formuna daha önce imzaları alınmış olan yapı denetim firması, projeyi çizen mimar, inşaat, elektrik ve tesisat için mühendisler, müteahhit, belediyede şef, daire başkanı, başkan gibi 18 ayrı kişinin tekrar imza atması gerekiyordu. Bu kapsamda da yapı ruhsatı formunda belediyenin tek imzası ile inşaata başlanılabilecek. Ayrıca belediyeler ile tapu idareleri arasında emlak vergi beyanının elektronik ortamda paylaşılmasını sağlanacak.

E-Belediye uygulamaları

Bu konuda tüm belediyelerde kullanılacak bir e-Belediye sistemi geliştirmek üzere İçişleri Bakanlığımızı yetkilendirildi. İçişleri Bakanlığı kapsamlı ve kullanıcı dostu bir yazılımı geliştirmeye başladı.

Telekomünikasyon altyapı izinleri kapsamında ise tüm belediyelerde kazı izni süreçlerini standart hale getiriyor, kazı izin ücretini makul seviyeye düşürülüyor. Mera arazilerinde ilgili bakanlıkların kontrolü altında telekomünikasyon altyapısı kurulabilmesinin önünü açılacak. Böylelikle ülke çapında kapsama alanları daha da genişleyecek. Sanayi 4.0'a ve 5G teknolojisine geçiş daha hızlanacak.

Dış ticaretin kolaylaştırılması

Dış ticaret işlemlerinde tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri, yük teslimat formu (ordino) ve benzeri masrafların azami bedellerini belirlemek üzere bakanlıklar yetkilendirilecek ve uymayanlar için cezai şart getirilecek. Gümrük müşavirlerinin aldıkları ücretlere de üst sınır konulacak.

Finansmana erişimin kolaylaştırılması

Bu alanda da önemli bir finansman imkanını daha da geliştirilerek, KOBİ'lerin kredi bulması kolaylaştırılacak. Pamuğu, pamuğun dönüştüğü ipliği, ipliğin kumaşa, kumaşın faturalı satışa ve sonuçta paraya dönüşüne kadar tüm süreçleri rehne konu hale getiriliyor. Paketle beraber taşınır rehni için çok değerli bir platform ortaya çıkmış olacak. Finansman ile ilgili bir diğer konu ise bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili. Artık bu zorunluluk ortadan kaldırılarak, bankada imzalanan sözleşmenin elektronik olarak tapuya iletilmesiyle, ipotek gerçekleşmiş olacak. Kredi kullanırken verilen ipotek, satış şerhi gibi işlemler kolayca elektronik yolla yapılabilecek.

Vergi ödemenin basitleştirilmesi

Aylık verilen SGK-Muhtasar beyannamelerini birleştiriliyor. Böylece yatırımcıların yıl içerisinde daha az beyanname doldurmalarını ve zamandan tasarruf etmelerini sağlanacak. Ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası sağlayacak.

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek de küresel yatırımları arttıracak çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin yakın dönemde şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Bugün yaptığımız reformlar ve devamı gelecek olan reformlarla dayanıklılığımızı arttırıyoruz. Türkiye güçlü performansını devam ettirecek" dedi.(Habertürk)

Önceki ve Sonraki Haberler